15-10-2017

През 2018 г. списанието ще публикува:

- Книжка посветена на новата празничност със съставители Даниела Колева и Евгения Троева. За повече информация вижте тук.

- Книжка, посветена на храна и публичност със съставител Райна Гаврилова. За повече информация вижте тук.

 1-02-2017

През 2017 г. списанието подготви две книжки "Пътят" със съставител Екатерина Анастасова

 23-03-2016

През 2017 г. списанието ще подготви книжка "Дар, даруване, дарителство" със съставител Еля Цанева.

 10-11-2015

През 2017 г. списанието ще подготви книжка на тема  "Етнографският архив в прехода между две столетия" със съставител Анни Кирилова.

 6-07-2015

През 2016 г. списанието работи по следните тематични книжки:

1. Култури на протеста (съставители Даниела Колева и Мила Маева);
2. Етнология на града (съставител Николай Ненов);
3. Бесарабски българи (съставител Петко Христов);
4. За героичното (съставител Николай Вуков).

Очакваме вашите идеи и проучвания!