image

ДОБРЕ ДОШЛИ

 

Списание „Българска етнология” е рецензирано издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българска академия на науките. Вече почти четири десетилетия то е водещо за страната списание в областта на етнологията, антропологията и музеологията. Списанието служи за обединяването на всички етнолози от научните институти и университетите, от музеите и другите изследователски и културни средища”, като дава поле за изява на автори и читатели, изследователи и популяризатори на културата и обществения живот, както на българите в страната и в диаспората, така и на останалите етнически и конфесионални групи, живеещи на територията на България.

Акцентът на списанието е поставен върху дискусиите, разнообразните подходи и методи и съвременните виждания за съдържанието, обхвата и развитието на етнологичните и антропологични проучвания. Ние приветстваме публикуването на изследвания с приносен характер в теоретичен план, както и на конкретни проучвания в областта на етнологията, излезли изпод перото и на вече утвърдени, и на млади учени, намиращи се в началото на своя изследователски път.

Нашата амбиция е да продължим добрата практика отделни броеве на списанието да бъдат посветени на важни за науката теми, като се канят за съставители изявени изследователи от страната и чужбина.

Каним всички колегии за в бъдеще да продължат да ни сътрудничат със своя опит, идеи и изследвания, със свои рецензии и материали, за да остане списанието престижно и значимо за българската наука, за обществения и културния живот в страната.

Подбрани статии от изданието ни се публикуват на английски език в списанието ни "ETHNOLOGIA BULGARICA. Yearbook of Bulgarian Ethnology and Folklore"