В нашия архив можете да намери кратки резюмета на статиите:

2015

Брой 4 за 2015 г. - Отвъд границите. 100 годиин българско игрално и анимационно кино / 

Съставител: Анелия Касабова

 Брой 3 за 2015 г. - Нации и национализми / Съставител: Еля Цанева

 Брой 2 за 2015 г. - Пътища - пътувания - пътешественици / Съставител: Анелия Касабова

Брой 1 за 2015 - Свети места и идентичност / Съставител: Албена Георгиева

2014

 Брой 4 за 2014 е посветен на 40-годишнината на списание "Българска етнология". Съставители: Еля Цанева и Николай Ненов.  

Брой 3 за 2014 г. е посветен на войната - Образите на войната. Войната в образи. Съставител: Анелия Касабова

Брой 2 за 2014 г. - "Балканите – (Само-)Представяне в образи". Съставител: Анелия Касабова

Брой 1 за 2014 г. - Eтнология на футбола / Съставител: Ива Кюркчиева, отговорен редактор - Мила Маева

Съдържание

Ива Кюркчиева – Предислови

Вихра Барова – Генезис на субкултурната идентичност при футболните фенове .

Кремена Йорданова – „Не подценявайте момичетата... Някои от тях са по-
истински ултраси от вас“ 

Горан Шантек – Статусът на феновете във футболните мачове между Хърватия и Сърбия през 2013 г.

Жана Попова – Футболните запалянковци като медийна публика 

Пламен Пиндраков – Хосеп Суньол и ФК „Барселона“ като инструмент на каталунската идентичност, представени в българския периодичен печат

Ива Кюркчиева – Непрофесионалният футбол – идентичност и памет

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ
Ивайло Марков – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 9, София, 2012.
Елена Водинчар – Елизавета Квилинкова. Заговоры, магия и обереги в народной медицине гагаузов. Кишинев, 2012.
Евгения Троева – Вихра Баева. Разкази за чудеса. Локална традиция и личен опит. София, 2013

НАУЧЕН ЖИВОТ
Магдалена Славкова – Международна конференция „Polyphony vs. Cacophony: Etnic and Confessional Diversity of the Population in Odessa Region in the Context of Regional Democracy“, 12-14 септември 2013, Одеса, Украйна. Научно списание „Постфактум: iсторико-антропологiчнi студii/Postfactum: Historical and Anthropological Studies“, (№1-4, 2013).
Иванка Петрова, Петър Петров – Научна конференция „Изследване на културното наследство – състояние, резултати, перспективи“ 
Мариянка Борисова – Научна конференция „Водачите на маскарада“, 24 януари 2014, Перник

2013

 Брой 4 за 2013 г. - Родство и институции. Съставител: Николай Вуков

 Брой 3 за 2013 г. - Родство и семейство. Съставител: Николай Вуков, отговорен редактор - Анелия Касабова

Брой 2 за 2013 г.  - Миграции. Съставител: Петко Христов

 Брой 1 за 2013 г

2012

 Брой 3-4 за 2012 г. / Съставител - Ана Лулева

 Брой 1-2 за 2012 г. / Съставител - Евгения Троева