Брой 1 / 2019. Етно – фото – графия. Съставител: Добринка Парушева

Брой 2 / 2019. Съставител: Анелия Касабова

Брой 3 / 2019. Облекла и времена. Съставител: Миглена Иванова

Брой 4 / 2019. Субкултурни общности. Съставител: Вихра Барова