Брой 1 / 2019. Етно – фото – графия. Съставител: Добринка Парушева

Брой 2 / 2019. Съставител: Анелия Касабова