image

Брой 4 / 2019

Съставител: Вихра Барова

Тема на броя:

СУБКУЛТУРНИ ОБЩНОСТИ

Съдържание:

Вихра Барова – От съставителя.

Ирери Армента и Вихра Барова – Социална динамика на конструирането на Другия. Възприятията на младите хора за младежките субкултури и културното многообразие.

Златина Богданова – Рокерската субкултура в малкия град.

Ангелина Илиева – Ролевите игри на живото действие като субкултура.

Елена Петкова-Антонова – Клуб LAZARUS: идентичност и динамика в групата.

Боряна Ангелова-Игова – Субкултурата на бегачите на дълги разстояния.

Кремена Йорданова – Българските футболни фенове в чужбина. Случаят Vienna boys.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Лора Христозова – Каква е „Песента на дървото“? Изложба на Регионалния етнографски музей – Пловдив.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Мила Маева – Лайош Дьобрьоши. Мисията на един унгарец на българска земя. София: Унгарски културен институт/ИК „Арка“, 2018.

Албена Георгиева – Ева Поч (Ред.). Тяло, душа, духове и свръхестествена комуникация. (Éva Póch (Ed.). Body, Soul, Spirits and Supernatural Communication) Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019.