Брой 3 / 2023. Криза: колективни и индивидуални пътища за справяне. Съставител: Илия Илиев

Илия Илиев – Да се справяш сам. 

Миладина Монова – Идеята на автаркия от домашната икономика в глобалния капитализъм: антропологически рефлексии. 

Илия Илиев – Поминък и изграждане на социални солидарности. По примера на розопроизводството в района на град Шипка. 

Васил Балтаджиев – Мъжете в малките населени места – маргинализирани и нужни. 

Виолета Коцева – Връзката бедност – висше образование в изолирани общности в Република България (Етноложко изследвание).

Диана Радойнова – Пепеляшките нагоре – надолу по стълбата на социалната мобилност. Спомени за бедността на бежанците от Източна Тракия. 

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ваня Иванова – Управление при бедствия в България: два случая на скорошни наводнения от юни 2023 г. 

ПРОЕКТИ

Еля Цанева – Българо-китайско академично сътрудничество по нова тематична линия в антропологията.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Илия Илиев – Мира Маркова. Локални култури и традиции. Културна трансформация на обредни системи през ХХI век. София, 2022. 

Силвия Станчева – Николай Ненов, Силвия Трифонова-Костадинова. Музеи и публики – общуване във време на криза. 2022.

ETHNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 2021, Volume 7