Брой 3 / 2021

Съставители: Евгения Троева, Венета Янкова

Тема на броя

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВАНЕ

Съдържание

Евгения Троева – Историческите възстановки: памет, идентичност, преживяване. Уводни думи.

Ивайло Дичев – Патриотът-консуматор.

Иво Страхилов – Трако-римски сюжети от съвременна България: (пре)договаряне на античното наследство в историческите възстановки.

Анна Алексиева – Да преживеем Възраждането: исторически възстановки на националния метаразказ.

Вера Бонева – Експозицията отвъд манекена: силиконови фигури на исторически личности в българските музеи.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Борислава Петкова – За традиционната и „патриотичната“ мартеница и „сплитането“ на празниците.

МАТЕРИАЛИ

Илия Вълев – Историческите възстановки – динамика, статика, масовка. (Три роли, шест преживявания, един въпрос).

Росица Радева – Ретуш с игла и конец. Професионална етика при реставрацията на престилки от празнична саяна носия от Югозападна България.

Цветана Манова – Паметта за трудово-възпитателното училище във Враня стена.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Чавдар Димитров – Експозиция „Из краищата на везмото“ в ИЕФЕМ – БАН.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Венета Янкова. Историческа памет и образи на миналото. (По примери от България, Унгария, Полша и Литва). София: 2019.

Владимир Пенчев – Michal Pavlásek. Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. Brno: 2020.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Велислава Петрова – Национална конференция „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“, Банкя, 26.09. – 29.09.2020.

Брой 2 / 2021

Съставител: Ива Кюркчиева

Тема на броя

ЕТНОЛОГИЯ НА СПОРТА

Съдържание:

Юлиане Мюлер, Кристиян Унгруе, Кристиян Петер Оемихен – Етнология и спорт. История, методи и нови перспективи.

Таня Матанова – Всекидневие на състезателките по спортна гимнастика преди олимпийски игри и по време на пандемия – поглед през интернет медии.

Виолета Коцева – Спорт, традиция, идентичност (по примера на бойното изкуство Булкемпо).

Евлоги Станчев – Футбол, субкултури, общество: българският случай в антропологична перспектива.

Боряна Ангелова-Игова – Спортни неуспехи, политически успехи.

Теодор Борисов – Спорт и национализъм в страните от бивша Югославия.

Светослава Манчева – Образи на детството в градските пространства за уличен фитнес.

ПРОЕКТИ

Боряна Ангелова-Игова – Програма Еразъм+ „Спорт в подкрепа на овластяването на жените в спорта в България“ (E-WinS).

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Светла Ракшиева – „Пътят до трапезата“ в залите на Националния етнографски музей.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Ива Кюркчиева. Етнология и футбол. София, 2020.

Боряна Ангелова-Игова – Нови книги, посветени на спорта.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентина Шарланова – Научна конференция в памет на проф. д-р Георги Георгиев.

ETHNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 2021, Volume 7