Брой 1 / 2019

Тема на броя:

ЕТНО – ФОТО – ГРАФИЯ

Съставители: Добринка Парушева

Съдържание:

Добринка Парушева – Описание на образите – образи на описанието.

Петя Димитрова – Ролята на фотографията. Бурел век по-късно.

Светослава Манчева – Пространства, празници, практики. Визуално представяне на света на детството при роми.

Катерина Гаджева – Единайсет минути „бездеятелен“ отдих на ден.

Лора Христозова – Ангел Букорещлиев: Животоописание във фотографии.

МАТЕРИАЛИ

Петко Георгиев – Невидяната история на Априлското въстание.

АРХИВИ

Елка Минчева – Провокацията на изложбата. Нови постъпления в Народописния архив на ИЕФЕМ.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Магдалена Елчинова – Юбилейна изложба на Васил Гарнизов „Антропология и фотография. 60 години в 60 снимки“.

Диана Тодорова, Светлозара Колева – „В света на фотографията – у дома“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Иванка Петрова – Анатол Анчев. Фолклорът на работниците от едно звено на каналджийска бригада. София, 2017.

Петър Миладинов – Визуален разказ от музеите в България. Николай Ненов. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в Музея. София, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иванка Петрова – Девета международна научна конференция на InASEA „Емоции, възприятия и чувства в контекста на Югоизточна Европа“ и българското участие в нея.

IN MEMORIAM

Илия Илиев – Асен Баликси (1929 – 2019).

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2017, Volume 5.

Editor: Albena Georgieva

Table of content:

Rachko Popov – Bulgarian Ethnology in the Transition Period.

Ilia Iliev – Western Anthropologists and Balkan Ethnographers: Notes from the Periphery.

Nikolay Nenov – Local Communities and the Social Involvement of the Ethnographic Museums.

Nadezhda Marinchevska – National Character and Folklore in the Distorting Mirror of Bulgarian Animated Cinema.

Rossitza Guentcheva – Bulgarian Mosaic.

Evgenia Troeva – The Capital of the Past: St. Athanasius Monastery (Zlatna Livada Village, Chirpan Region) between Myth and History.

Ivaylo Markov – The Transformation of a Religious Site. The Rock Church of St. Petka in the Town of Tran: between the Religious Cult and the Tourist Attraction.

Iva Kyurkchieva – Amateur Football – Identity and Memory.

Kremena Iordanova – “Don’t Underestimate the Girls... Some of them are More Genuine Ultras than You”.

Vanya Zhekova – “What is Fatmagül’s Guilt?” Ethnology at the End of the Workday.

REVIEWS AND COMMENTS

Ivaylo Markov – Ethnographic Problems of Traditional Culture. Vol. 9. Ed. Anatol Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012.

Elka Bakalova – Albena Georgieva. Folklore Dimensions of Christianity. Oral Narratives and Local Religiosity in the Regions of Bachkovo Monastery Dormition of the Holy Mother of God and Hadzhidimovo Monastery St. George. Sofia: Prosveta, 2012. 

Anelia Kassabova – Ethnographic Problems of Folk Culture. vol. 10. Ed. A. Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Evgenia Troeva – Vihra Baeva. Miracle Stories. Local Tradition and Personal Experience. Second revised and updated edition. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Ivaylo Markov – Anna Krasteva. From Migration to Mobility: Policies and Routes. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014. 

Elya Tsaneva – Dzheni Madzharov. Function and Semantics of the Ritual Gesture in Hungarian Culture. Sofia: Gutenberg, 2014.

Nikolay Vukov – Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). The Ritual Year 8. Migrations. The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Sofia: Paradigma, 2014. 

Anelia Kassabova – Mariyana Piskova. ‘The Heroes of Shipka’. An Archival Reading of a Film on the Russian-Turkish War (1877–1878) from the Time of the Cold War. Blagoevgrad: ‘Neofit Rilski’ University Press, 2015.

Rachko Popov – Svetoslava Toncheva. Through the New Spirituality of the Twentieth Century (Anthroposophy, White Brotherhood, Unified Teaching). Sofia: Paradigma, 2015.