Брой 1 / 2018

Тема на броя:

ЕТНОЛОГИЯ НА ГЕОРИЧНОТО

Съставител: Николай Вуков и Николай Ненов 

Съдържание:

Николай Вуков – Встъпление. 

Николай Ненов – Следите на героичното време: Ангелушевото кладенче и параходът „Радецки“. 

Константин Панайотов – Боримечката – мит, история, фолклор. 

Светла Казаларска – Исторически възстановки на „героичното време“. 

Григор Григоров – Вечерната проверка-заря: структура, символика, функция. 1. Основни символични действия и церемониален мизансцен.

Искрен Великов – Трансформация на места на памет – местността „Паметниците“ при Свищов. 

Мария Ангелова – „Посмъртната съдба“ на Христо Ботев през призмата на местата на памет. 

Ренета Рошкева – Оръжието на революционерите в българските музеи като наследство.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Елка Минчева – „Поздрави от ... Италия и България“ или за какво разказват пощенските картички.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Огнян Ковачев – Джоузеф Кембъл. Героят с хиляди лица. София, 2017.

Кристина Димитрова – Милена Кирова. Героичното тяло. История и мъжественост в еврейската Библия. София, 2017.

Николай Вуков – Simona Vidmar. (Еd.) Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in the New Europe. Maribor, 2017.

Лозанка Пейчева – Николай Вуков, Светла Казаларска, Иглика Мишкова. (Съст.) Музеят отвъд нацията. Дебати в музеологията. София, 2016.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Златина Богданова – Международна научна конференция „Between the Worlds: People, Spaces, Rituals” (Между световете: хора, пространства и ритуали).

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2017, Volume 5.

Editor: Albena Georgieva

Table of content:

Rachko Popov – Bulgarian Ethnology in the Transition Period.

Ilia Iliev – Western Anthropologists and Balkan Ethnographers: Notes from the Periphery.

Nikolay Nenov – Local Communities and the Social Involvement of the Ethnographic Museums.

Nadezhda Marinchevska – National Character and Folklore in the Distorting Mirror of Bulgarian Animated Cinema.

Rossitza Guentcheva – Bulgarian Mosaic.

Evgenia Troeva – The Capital of the Past: St. Athanasius Monastery (Zlatna Livada Village, Chirpan Region) between Myth and History.

Ivaylo Markov – The Transformation of a Religious Site. The Rock Church of St. Petka in the Town of Tran: between the Religious Cult and the Tourist Attraction.

Iva Kyurkchieva – Amateur Football – Identity and Memory.

Kremena Iordanova – “Don’t Underestimate the Girls... Some of them are More Genuine Ultras than You”.

Vanya Zhekova – “What is Fatmagül’s Guilt?” Ethnology at the End of the Workday.

REVIEWS AND COMMENTS

Ivaylo Markov – Ethnographic Problems of Traditional Culture. Vol. 9. Ed. Anatol Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012.

Elka Bakalova – Albena Georgieva. Folklore Dimensions of Christianity. Oral Narratives and Local Religiosity in the Regions of Bachkovo Monastery Dormition of the Holy Mother of God and Hadzhidimovo Monastery St. George. Sofia: Prosveta, 2012. 

Anelia Kassabova – Ethnographic Problems of Folk Culture. vol. 10. Ed. A. Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Evgenia Troeva – Vihra Baeva. Miracle Stories. Local Tradition and Personal Experience. Second revised and updated edition. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Ivaylo Markov – Anna Krasteva. From Migration to Mobility: Policies and Routes. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014. 

Elya Tsaneva – Dzheni Madzharov. Function and Semantics of the Ritual Gesture in Hungarian Culture. Sofia: Gutenberg, 2014.

Nikolay Vukov – Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). The Ritual Year 8. Migrations. The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Sofia: Paradigma, 2014. 

Anelia Kassabova – Mariyana Piskova. ‘The Heroes of Shipka’. An Archival Reading of a Film on the Russian-Turkish War (1877–1878) from the Time of the Cold War. Blagoevgrad: ‘Neofit Rilski’ University Press, 2015.

Rachko Popov – Svetoslava Toncheva. Through the New Spirituality of the Twentieth Century (Anthroposophy, White Brotherhood, Unified Teaching). Sofia: Paradigma, 2015.