Брой 3 / 2019

Съставител: Миглена Иванова

Тема на броя:

ВРЕМЕНА И ОБЛЕКЛА

Съдържание:

Миглена Иванова – От съставителя.
Маргарет Димитрова – Архивен документ с описание на облеклото в Трънско окръжие през 1888 г.
Ива Станоева – Типове народни костюми в Софийско в архивен документ от 1889 г. 1. Самоковска и Софийска околия.
Делян Русев – Етнодемографският облик на Североизточна България през погледа на провинциалната администрация в края на ХІХ век.
Миглена Иванова – Между спецификата, стереотипа и „осиновяването“ на дрехата на другия.
Яна Янчева – Отглеждане на коноп и производство на конопени влакна през 50-те години на ХХ век. По примера на с. Мездрея, област Монтана.

ПРОЕКТИ

Ива Кюркчиева – От идеята до реализацията – експозиция за хората и дантелите.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Елка Минчева – Магическото тайнство на дантелата. Изложба „Кой създава и кой използва дантела“, Национален етнографски музей, 7 февруари – 20 май 2019.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Валентина Шарланова – Франко Кардини. „Ислямът е заплаха! Лъжа!“ София, 2018.
Албена Георгиева – Ева Поч (Ред.). Светът на магическата и сакралната медицина. Éva Póch (Ed.). The Magical and Sacred Medical World. Newcastle upon Tyne, 2019.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Елка Минчева – Международна конференция „Пастирството: традиция и модерност. Антропологични, екологични и социални аспекти“ – ИЕФЕМ, 25 – 26 февруари 2019.

IN MEMORIAM

Мирелла Дечева (1958 – 2019).

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2017, Volume 5.

Editor: Albena Georgieva

Table of content:

Rachko Popov – Bulgarian Ethnology in the Transition Period.

Ilia Iliev – Western Anthropologists and Balkan Ethnographers: Notes from the Periphery.

Nikolay Nenov – Local Communities and the Social Involvement of the Ethnographic Museums.

Nadezhda Marinchevska – National Character and Folklore in the Distorting Mirror of Bulgarian Animated Cinema.

Rossitza Guentcheva – Bulgarian Mosaic.

Evgenia Troeva – The Capital of the Past: St. Athanasius Monastery (Zlatna Livada Village, Chirpan Region) between Myth and History.

Ivaylo Markov – The Transformation of a Religious Site. The Rock Church of St. Petka in the Town of Tran: between the Religious Cult and the Tourist Attraction.

Iva Kyurkchieva – Amateur Football – Identity and Memory.

Kremena Iordanova – “Don’t Underestimate the Girls... Some of them are More Genuine Ultras than You”.

Vanya Zhekova – “What is Fatmagül’s Guilt?” Ethnology at the End of the Workday.

REVIEWS AND COMMENTS

Ivaylo Markov – Ethnographic Problems of Traditional Culture. Vol. 9. Ed. Anatol Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012.

Elka Bakalova – Albena Georgieva. Folklore Dimensions of Christianity. Oral Narratives and Local Religiosity in the Regions of Bachkovo Monastery Dormition of the Holy Mother of God and Hadzhidimovo Monastery St. George. Sofia: Prosveta, 2012. 

Anelia Kassabova – Ethnographic Problems of Folk Culture. vol. 10. Ed. A. Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Evgenia Troeva – Vihra Baeva. Miracle Stories. Local Tradition and Personal Experience. Second revised and updated edition. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Ivaylo Markov – Anna Krasteva. From Migration to Mobility: Policies and Routes. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014. 

Elya Tsaneva – Dzheni Madzharov. Function and Semantics of the Ritual Gesture in Hungarian Culture. Sofia: Gutenberg, 2014.

Nikolay Vukov – Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). The Ritual Year 8. Migrations. The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Sofia: Paradigma, 2014. 

Anelia Kassabova – Mariyana Piskova. ‘The Heroes of Shipka’. An Archival Reading of a Film on the Russian-Turkish War (1877–1878) from the Time of the Cold War. Blagoevgrad: ‘Neofit Rilski’ University Press, 2015.

Rachko Popov – Svetoslava Toncheva. Through the New Spirituality of the Twentieth Century (Anthroposophy, White Brotherhood, Unified Teaching). Sofia: Paradigma, 2015.