Брой 4 / 2020

Съставители: Ивета Пиргова и Николай Ненов

Тема на броя:

МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. ІI.

Съдържание:

Лизет Граден – Fake It Till You Make It! Прилагането на наследството като сценична стратегия в музея Kulturen в Лунд, Швеция.

Бояна Шкафар – Съвременният етнографски музей: на кого принадлежи?

Морийн К. Портър – Деколонизиране на музейните интерпретации на „Другия“: принципи на прилагане на фолклорната перспектива към лиминалните аспекти на музейната педагогика.

Анастазия Йелавич, Желка Петрович – Да опознаем другия: Образователни програми в Етнографския музей в Загреб.

Надежда Джакова – Музеят и срещата с публиката в епохата на Интернет. Социалните медии като споделено място за диалог.

Николай Ненов, Силвия Трифонова-Костадинова – Недостъпни музеи? Общуване с аудитории и представяне на наследства.

МАТЕРИАЛИ

Раймонд Детрез, Джилиян Матис, Марго Луйкфасел, Сара Ван Бърдън, Трейси Тансия – Обновяване на музея на Африка.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Соня Пенкова – „Белезите на войната: загубеното архитектурно наследство на София“ – да изживееш разрушението на един европейски град и съдбата на останалите без дом.

Елка Минчева – Евгения Лепавцова в Дом Витгенщайн, Виена.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Вихра Барова – Анатол Анчев. Лудостта в българския фолклор. София, 2018.

Николай Вуков – Krasteva-Blagoeva, Evgenia (Ed.) Approaching Consumer Culture. Global Flows and Local Contexts. Springer, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Светла Антова – Граници. Събития. Хора.

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2019, Volume 6.

 Editor: Albena Georgieva

Language Editors: Albena Georgieva, Shannon Martino

Table of content:

Mila Maeva – On the Way North and Finding a Home.

Plamena Stoyanova – Gypsies and the Emigrations of the ‘Bulgarian Turks’ (1948–1989).

Svetlana Koch – The Identification Strategies of the Bulgarians in Ukraine.

Maya Grekova, Iva Kyurkchieva, Maya Kosseva – State – Religion Relations: the Bulgarian Case.

Zornitsa Draganova – ‘Gezi Spirit’: Narrative Fragments and Modes of Articulation. Ethnography of Post-Protest (Istanbul 2013–2015).

Lina Gergova, Yana Gergova – The Tobacco City: The Discourse on Industrial Heritage.

Petya Bankova – The Value of the Gift or the Price of the Present.

Stamen Kanev – The Public Baths as a Factor in Local Identity Construction, 20th–Early 21st Century (The Case of Gorna Banya Quarter in Sofia).

REVIEWS AND COMMENTS

Mila Maeva – Veneta Yankova. Bulgarians in Hungary: Cultural Memory and Heritage. Budapest: Bulgarian Republican Self-Government, 2014.

Dobrinka Parusheva – Gueorguieva, Petia, Anna Krasteva (Dir.). La rue etl’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris: L’Harmattan, 2015.

Evgenia Troeva – Ivaylo Markov. Migrations and Socio-Cultural Dynamics. The Albanians in the Republic of Macedonia. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015.

Daniela Koleva – Nikolay Nenov (Ed.), Beta Haralanova and Tatyana Shtereva. Anguish and Salvation. The Memory of the Jewish Communities in Ruse, Shumen and Varna. Ruse: European Spaces 21 Association, 2015. 

Stanoy Stanoev – Petko Hristov, Anelia Kassabova, Evgenia Troeva, Dagnoslav Demski (Eds.). Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia: Paradigma, 2015. 

Evgenia Troeva – Elya Tzaneva. Ethnosymbolism and the Dynamics of Identity. Cambridge Scholar Publishing, 2015. 

Ivanka Petrova – Elena Petkova. The Everyday Life of the Bulgarian Muslim Women in the Central Rhodope Mountains. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Daniela Koleva – Yana Yancheva. The Collectivization in the Bulgarian Village (1948–1970). Collective Memory and Everyday Culture. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Valentina Vaseva – Ana Luleva, Ivanka Petrova & Slavia Barlieva (Eds). Research on Cultural Memory, Cultural Heritage and Identities. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Albena Georgieva – Petar Shukerov, Ivan Patev, Dimitar Mihaylov. The Earth Looks at Heaven. People and Orthodox Temples in the Central Rhodopes. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2015. 

Elya Tzaneva – Ethnographic Problems of Folk Culture. V. 11. Editorial Board: Rachko Popov, Anatol Anchev (Ed.-in-Chief), Evgenia Troeva. Sofia: ‘Prof. Marin Drinov’ Publishing House, 2016. 

Anelia Kassabova – Mila Maeva. Bulgarian Emigrants in England – Past and Present. Sofia: Paradigma Publishing House, 2017. 

Valentina Sharlanova – Ivan Krastev. After Europe. On the Weakness and the Strength of the European Union. Sofia: Publishing House Obsidian, 2017. 

Georgeta Nazarska – Valeri Katzunov, Dzheni Ivanova, Tzvetana Velichkova (Eds.). Women in the History of Academic Science in Bulgaria: Habilitated Women in BAS. Sofia: Roprint, 2018.