Брой 3 / 2020

Съставители: Ивета Пиргова, Николай Ненов

Тема на броя:

МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. І.

Съдържание:

Ивета Пиргова, Николай Ненов – Музеят – интерпретации и преживяване.

Светла Казаларска – Музеят е мъртъв, да живее Музеят! Интервенции на съвременното изкуство в полето на музея. 

Ивета Пиргова – Динамика на музейната интерпретация. 

Емми Еди – Какво казват за себе си музеите: емическа интерпретация в музеите.  

Радостина Шаренкова-Тошкова – Етнографските музеи на кръстопът: критическа рефлексия в поствремена.

Даниела Иванова-Найберг – Интерпретация на танца в музейното пространство. 

Раймонд Детрез – Музеят и канонът като средства за създаване на нация във Фландрия.

МАТЕРИАЛИ

Наталия Рашкова – Експониране на локално културно наследство (Един унгарски пример). 

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Николай Ненов – Дунав – хора, съкровища, култури.

ПРОЕКТИ

Десислава Пилева – „Смело на село“. Миграцията към селото: социо-културна адаптация, практики и предизвикателства. 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Васил Димитров – Budilova, L., M. Jakoubek. Bulgarian Protestants and the Czech Village of Voyvodovo. Sofia, 2018. 

Марияна Пискова, Анелия Касабова – П. Кърджилов. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896 – 1915). София, 2016. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петя Банкова – Национална научна онлайн конференция „Детето, децата, детството. Етнокултурни аспекти“ – възможният смислен научен диалог по значими теми.

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2019, Volume 6.

 Editor: Albena Georgieva

Language Editors: Albena Georgieva, Shannon Martino

Table of content:

Mila Maeva – On the Way North and Finding a Home.

Plamena Stoyanova – Gypsies and the Emigrations of the ‘Bulgarian Turks’ (1948–1989).

Svetlana Koch – The Identification Strategies of the Bulgarians in Ukraine.

Maya Grekova, Iva Kyurkchieva, Maya Kosseva – State – Religion Relations: the Bulgarian Case.

Zornitsa Draganova – ‘Gezi Spirit’: Narrative Fragments and Modes of Articulation. Ethnography of Post-Protest (Istanbul 2013–2015).

Lina Gergova, Yana Gergova – The Tobacco City: The Discourse on Industrial Heritage.

Petya Bankova – The Value of the Gift or the Price of the Present.

Stamen Kanev – The Public Baths as a Factor in Local Identity Construction, 20th–Early 21st Century (The Case of Gorna Banya Quarter in Sofia).

REVIEWS AND COMMENTS

Mila Maeva – Veneta Yankova. Bulgarians in Hungary: Cultural Memory and Heritage. Budapest: Bulgarian Republican Self-Government, 2014.

Dobrinka Parusheva – Gueorguieva, Petia, Anna Krasteva (Dir.). La rue etl’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris: L’Harmattan, 2015.

Evgenia Troeva – Ivaylo Markov. Migrations and Socio-Cultural Dynamics. The Albanians in the Republic of Macedonia. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015.

Daniela Koleva – Nikolay Nenov (Ed.), Beta Haralanova and Tatyana Shtereva. Anguish and Salvation. The Memory of the Jewish Communities in Ruse, Shumen and Varna. Ruse: European Spaces 21 Association, 2015. 

Stanoy Stanoev – Petko Hristov, Anelia Kassabova, Evgenia Troeva, Dagnoslav Demski (Eds.). Contextualizing Changes: Migrations, Shifting Borders and New Identities in Eastern Europe. Sofia: Paradigma, 2015. 

Evgenia Troeva – Elya Tzaneva. Ethnosymbolism and the Dynamics of Identity. Cambridge Scholar Publishing, 2015. 

Ivanka Petrova – Elena Petkova. The Everyday Life of the Bulgarian Muslim Women in the Central Rhodope Mountains. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Daniela Koleva – Yana Yancheva. The Collectivization in the Bulgarian Village (1948–1970). Collective Memory and Everyday Culture. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Valentina Vaseva – Ana Luleva, Ivanka Petrova & Slavia Barlieva (Eds). Research on Cultural Memory, Cultural Heritage and Identities. Sofia: Gutenberg Publishing House, 2015. 

Albena Georgieva – Petar Shukerov, Ivan Patev, Dimitar Mihaylov. The Earth Looks at Heaven. People and Orthodox Temples in the Central Rhodopes. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, 2015. 

Elya Tzaneva – Ethnographic Problems of Folk Culture. V. 11. Editorial Board: Rachko Popov, Anatol Anchev (Ed.-in-Chief), Evgenia Troeva. Sofia: ‘Prof. Marin Drinov’ Publishing House, 2016. 

Anelia Kassabova – Mila Maeva. Bulgarian Emigrants in England – Past and Present. Sofia: Paradigma Publishing House, 2017. 

Valentina Sharlanova – Ivan Krastev. After Europe. On the Weakness and the Strength of the European Union. Sofia: Publishing House Obsidian, 2017. 

Georgeta Nazarska – Valeri Katzunov, Dzheni Ivanova, Tzvetana Velichkova (Eds.). Women in the History of Academic Science in Bulgaria: Habilitated Women in BAS. Sofia: Roprint, 2018.