Брой 3 / 2023. Криза: колективни и индивидуални пътища за справяне. Съставител: Илия Илиев

Брой 2 / 2023. Здраве и здравеопазване – видими приоритети, невидими проблеми. Съставители: Анелия Касабова и Кристина Попова

СЪДЪРЖАНИЕ:

Анелия Касабова, Кристина Попова – Здраве и здравеопазване – видими приоритети, невидими проблеми.

Калинка Анчова – Полиомиелитът в България – епидемии и здравни политики (40-те – 60-те години на ХХ век).

Марияна Пискова – Архивен прочит на видими и невидими образи и следи от (или за) социалните грижи и здравеопазването в България в периода 1945 – 1989 г.

Тиаго Пирес – Деколонизация на психичното здраве? Ранният период на един продължаващ процес от глобална историческа перспектива.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Диана Радойнова – Ревитализиране на древни практики за енергийна терапия и възстановяване от неоезически и неоезотерични общности в България.

МАТЕРИАЛИ

Володимир Гамза – Проблемите на медицината и здравеопазването в СССР след Втората световна война на страниците на съветската специализирана преса.

ИНТЕРВЮ

Интервю на А. Касабова и К. Попова с д-р И. Панова – „Изоставените деца на България няма кой… едно време нямаше кой да се оплаква за тях, и ние бяхме техните родители“.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Стела Ненова, Елена Водинчар – „Да вържем мартеница“ – изложба в Националния етнографски музей.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Жоржета Назърска – Зафер, З., Н. Муратова. Мефкюре Моллова: тюркология в изгнание. Биографично изследване. Благоевград, 2022.

Соня Средкова – Г. Георгиев. Традиции, памет, идентичност на българите в Украйна и Молдова (Динамика на културата в диаспора). София, 1922.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Златина Богданова – Шестнайсети конгрес на SIEF “Living Uncertainty” в Бърно, Чешка Република, 7 – 10 юни 2023.

ETHNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 2021, Volume 7