Брой 3 / 2021

Съставители: Евгения Троева, Венета Янкова

Тема на броя

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВАНЕ

Съдържание

Евгения Троева – Историческите възстановки: памет, идентичност, преживяване. Уводни думи.

Ивайло Дичев – Патриотът-консуматор.

Иво Страхилов – Трако-римски сюжети от съвременна България: (пре)договаряне на античното наследство в историческите възстановки.

Анна Алексиева – Да преживеем Възраждането: исторически възстановки на националния метаразказ.

Вера Бонева – Експозицията отвъд манекена: силиконови фигури на исторически личности в българските музеи.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Борислава Петкова – За традиционната и „патриотичната“ мартеница и „сплитането“ на празниците.

МАТЕРИАЛИ

Илия Вълев – Историческите възстановки – динамика, статика, масовка. (Три роли, шест преживявания, един въпрос).

Росица Радева – Ретуш с игла и конец. Професионална етика при реставрацията на престилки от празнична саяна носия от Югозападна България.

Цветана Манова – Паметта за трудово-възпитателното училище във Враня стена.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Чавдар Димитров – Експозиция „Из краищата на везмото“ в ИЕФЕМ – БАН.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Венета Янкова. Историческа памет и образи на миналото. (По примери от България, Унгария, Полша и Литва). София: 2019.

Владимир Пенчев – Michal Pavlásek. Z Moravy až do Velikého Srediště. Etnografické podobenství o zapomenuté náboženské komunitě. Brno: 2020.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Велислава Петрова – Национална конференция „Измерения на грижата: между личното преживяване, социалните регулации и здравния активизъм“, Банкя, 26.09. – 29.09.2020.

ETHNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES. 2021, Volume 7