Брой 2 / 2019

Съставител: Анелия Касабова

Съдържание:

Анелия Касабова – От съставителя.

Ивайло Марков – Емоции и семейни отношения в условията на транснационална миграция. Случаят на гораните от Косово. 

Милчо Скумов – Особености на традиционния солодобив в Поморие до 20-те години на ХХ век. 

Горица Любенов – Печалбарите в района на Западна Стара планина. 

Ангел Ангелов – Бележки върху колективната жертва/курбан.

ДИСКУСИОННО

Зелимхан Адамович Тeсаев – Към въпроса за етногенезиса и историята на чеченско-българските контакти в Ранното средновековие.

ПРОЕКТИ

Мила Маева – Проект „Културна адаптация и интеграция на имигрантите в България“.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Иглика Мишкова – Католическите мъченици на България (1944 – 1989 г.) – от политическа репресия към религиозен култ.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Ана Лулева – Валентина Васева (Съст.). Българската етнология в началото на 21 век – теория и практика. София, 2017. 

Веселка Тончева – Анатол Анчев. Песните на дядо ми Анчо от село Батулци. София, 2018. 

Николай Аретов – Николай Папучиев. Музеят – възможен и невъзможен. Предизвикателства на масовата култура, стратегии на пазара и носталгично помнене на миналото. София, 2019. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Стамен Кънев, Божидар Първанов – Европейска нощ на учените 2018 г. 

Виолета Периклиева – Международна научна конференция „Социокултурни измерения на детството“ (“Sociocultural Dimensions of Childhood”), 26 – 28 ок-
томври 2018 г., София, България.

IN MEMORIAM 

Милена Беновска – Кристиян Джордано (1945 – 2018).

ETNOLOGIA BULGARICA. YEARBOOK OF BULGARIAN ETHNOLOGY. 2017, Volume 5.

Editor: Albena Georgieva

Table of content:

Rachko Popov – Bulgarian Ethnology in the Transition Period.

Ilia Iliev – Western Anthropologists and Balkan Ethnographers: Notes from the Periphery.

Nikolay Nenov – Local Communities and the Social Involvement of the Ethnographic Museums.

Nadezhda Marinchevska – National Character and Folklore in the Distorting Mirror of Bulgarian Animated Cinema.

Rossitza Guentcheva – Bulgarian Mosaic.

Evgenia Troeva – The Capital of the Past: St. Athanasius Monastery (Zlatna Livada Village, Chirpan Region) between Myth and History.

Ivaylo Markov – The Transformation of a Religious Site. The Rock Church of St. Petka in the Town of Tran: between the Religious Cult and the Tourist Attraction.

Iva Kyurkchieva – Amateur Football – Identity and Memory.

Kremena Iordanova – “Don’t Underestimate the Girls... Some of them are More Genuine Ultras than You”.

Vanya Zhekova – “What is Fatmagül’s Guilt?” Ethnology at the End of the Workday.

REVIEWS AND COMMENTS

Ivaylo Markov – Ethnographic Problems of Traditional Culture. Vol. 9. Ed. Anatol Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2012.

Elka Bakalova – Albena Georgieva. Folklore Dimensions of Christianity. Oral Narratives and Local Religiosity in the Regions of Bachkovo Monastery Dormition of the Holy Mother of God and Hadzhidimovo Monastery St. George. Sofia: Prosveta, 2012. 

Anelia Kassabova – Ethnographic Problems of Folk Culture. vol. 10. Ed. A. Anchev. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Evgenia Troeva – Vihra Baeva. Miracle Stories. Local Tradition and Personal Experience. Second revised and updated edition. Sofia: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, 2013.

Ivaylo Markov – Anna Krasteva. From Migration to Mobility: Policies and Routes. Sofia: New Bulgarian University Publishing House, 2014. 

Elya Tsaneva – Dzheni Madzharov. Function and Semantics of the Ritual Gesture in Hungarian Culture. Sofia: Gutenberg, 2014.

Nikolay Vukov – Dobrinka Parusheva, Lina Gergova (eds.). The Ritual Year 8. Migrations. The Yearbook of the SIEF Working Group on the Ritual Year. Sofia: Paradigma, 2014. 

Anelia Kassabova – Mariyana Piskova. ‘The Heroes of Shipka’. An Archival Reading of a Film on the Russian-Turkish War (1877–1878) from the Time of the Cold War. Blagoevgrad: ‘Neofit Rilski’ University Press, 2015.

Rachko Popov – Svetoslava Toncheva. Through the New Spirituality of the Twentieth Century (Anthroposophy, White Brotherhood, Unified Teaching). Sofia: Paradigma, 2015.