Брой 2 / 2019

 Съставител: Анелия Касабова

Съдържание:

 Анелия Касабова – От съставителя.

Ивайло Марков – Емоции и семейни отношения в условията на транснационална миграция. Случаят на гораните от Косово. 

Милчо Скумов – Особености на традиционния солодобив в Поморие до 20-те години на ХХ век. 

Горица Любенов – Печалбарите в района на Западна Стара планина. 

Ангел Ангелов – Бележки върху колективната жертва/курбан.

ДИСКУСИОННО

Зелимхан Адамович Тeсаев – Към въпроса за етногенезиса и историята на чеченско-българските контакти в Ранното средновековие.

ПРОЕКТИ

Мила Маева – Проект „Културна адаптация и интеграция на имигрантите в България“.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Иглика Мишкова – Католическите мъченици на България (1944 – 1989 г.) – от политическа репресия към религиозен култ.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Ана Лулева – Валентина Васева (Съст.). Българската етнология в началото на 21 век – теория и практика. София, 2017. 

Веселка Тончева – Анатол Анчев. Песните на дядо ми Анчо от село Батулци. София, 2018. 

Николай Аретов – Николай Папучиев. Музеят – възможен и невъзможен. Предизвикателства на масовата култура, стратегии на пазара и носталгично помнене на миналото. София, 2019. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Стамен Кънев, Божидар Първанов – Европейска нощ на учените 2018 г. 

Виолета Периклиева – Международна научна конференция „Социокултурни измерения на детството“ (“Sociocultural Dimensions of Childhood”), 26 – 28 ок-
томври 2018 г., София, България.

IN MEMORIAM 

Милена Беновска – Кристиян Джордано (1945 – 2018).