Броя 3 / 2019.

Съставител: Миглена Иванова

Тема на броя:

ВРЕМЕНА И ОБЛЕКЛА

Съдържание:

Маргарет Димитрова – Архивен документ с описание на облеклото в Трънско окръжие през 1888 г.

Ива Станоева – Типове народни костюми в Софийско в архивен документ от 1889 г. 1. Самоковска и Софийска околия.

Делян Русев – Етнодемографският облик на Североизточна България през погледа на провинциалната администрация в края на ХІХ век.

Миглена Иванова – Между спецификата, стереотипа и „осиновяването“ на дрехата на другия.

Яна Янчева – Отглеждане на коноп и производство на конопени влакна през 50-те години на ХХ век. По примера на с. Мездрея, област Монтана.

ПРОЕКТИ

Ива Кюркчиева – От идеята до реализацията – експозиция за хората и дантелите.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Елка Минчева – Магическото тайнство на дантелата. Изложба „Кой създава и кой използва дантела“, Национален етнографски музей, 7 февруари – 20 май 2019.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Валентина Шарланова – Франко Кардини. „Ислямът е заплаха! Лъжа!“ София, 2018.

Албена Георгиева – Ева Поч (Ред.). Светът на магическата и сакралната медицина. Éva Póch (Ed.). The Magical and Sacred Medical World. Newcastle upon Tyne, 2019.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Елка Минчева – Международна конференция „Пастирството: традиция и модерност. Антропологични, екологични и социални аспекти“ – ИЕФЕМ, 25 – 26 февруари 2019.

IN MEMORIAM

Мирелла Дечева (1958 – 2019).