Брой 1 / 2019

 Тема на броя:

ЕТНО – ФОТО – ГРАФИЯ

 Съставители: Добринка Парушева

Съдържание:

 

Добринка Парушева – Описание на образите – образи на описанието.

Петя Димитрова – Ролята на фотографията. Бурел век по-късно.

Светослава Манчева – Пространства, празници, практики. Визуално представяне на света на детството при роми.

Катерина Гаджева – Единайсет минути „бездеятелен“ отдих на ден.

Лора Христозова – Ангел Букорещлиев: Животоописание във фотографии.

МАТЕРИАЛИ

Петко Георгиев – Невидяната история на Априлското въстание.

АРХИВИ

Елка Минчева – Провокацията на изложбата. Нови постъпления в Народописния архив на ИЕФЕМ.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Магдалена Елчинова – Юбилейна изложба на Васил Гарнизов „Антропология и фотография. 60 години в 60 снимки“.

Диана Тодорова, Светлозара Колева – „В света на фотографията – у дома“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Иванка Петрова – Анатол Анчев. Фолклорът на работниците от едно звено на каналджийска бригада. София, 2017.

Петър Миладинов – Визуален разказ от музеите в България. Николай Ненов. 100 артефакта от героичното време. Визуални разкази в Музея. София, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иванка Петрова – Девета международна научна конференция на InASEA „Емоции, възприятия и чувства в контекста на Югоизточна Европа“ и българското участие в нея.

IN MEMORIAM

Илия Илиев – Асен Баликси (1929 – 2019).