Брой 1 / 2016. Култури на протест. Съставители: Даниела Колева, Мила Маева

Брой 2 / 2016. Ethnologia Urbana. Съставители: Николай Ненов, Николай Вуков

Брой 3 / 2016. Дар, даряване, дарителство. Съставител: Еля Цанева

Брой 4 / 2016. Българите в Бесарабия и Таврия. Съставител: Петко Христов