Брой 2 / 2016

 

Тема на броя

ЕТНОЛОГИЯ НА ГРАДА

Съставители: Николай Ненов, Николай Вуков

Съдържание

Николай Ненов – За изследователските полета на градската етнология.

Мария Маркова – Из живота на българската общност в Гюмюрджина. Граници и идентичности /края на 19 век – 1912 г./.

Искра Тодорова – Празници и празнуване в Самоков във времето на социализма в спомените на съвременниците.

Златина Богданова – „Калиница“ в Асеновград като пример за конструиране на съвременен градски празник.

Лина Гергова, Яна Гергова – Тютюневият град: дискурсът на индустриалното наследство.

Диляна Иванова – „Чикаго – българският град“ – поглед отвън и отвътре.

Грегорис Йоану – Генеалогия на активизма и семиотика на градското простран­ство: културни и социални практики във вътрешна Никозия през XXI век.

МАТЕРИАЛИ

Валентина Шарланова – Две свети места в ж. к. „Младост“ в гр. София.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Николай Ненов /Съст./, Бета Хараланова, Татяна Щерева. Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна. Русе, 2015.

Иванка Петрова – Елена Петкова. Всекидневието на българките мюсюлманки в Средните Родопи. София, 2015.

Еля Цанева – The Anthropological Field on the Margins of Europe, 1945-1991. Ed. by A. Bošković and Ch. Hann.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Валентина Шарланова – Кръгла маса в чест на 80-годишнината на доц. д-р Ганка Михайлова.

Валентин Воскресенски – Международна научна конференция „Героично изкуство и социалистически реализъм. Памет и репрезентации на социалистическото минало в България“.

Авторите в броя