Брой 4 / 2016. Българите в Бесарабия и Таврия Съставител – Петко Христов / отговорен редактор – Мила Маева

Съдържание:

Петко Христов – Българските общности в Украйна в началото на новото хилядолетие – променящите се погледи. 

Светлана Коч – Идентификационни стратегии на българите в Украйна.

Женя Пимпирева – Семейството в житейските разкази на бесарабските българи.

Галин Георгиев, Елена Водинчар – Зборовете на межата. Междуселищни патронни празници у българските преселници в Бесарабия – наблюдения и хипотези.

Александр Пригарин – „Балканските акценти“ на одеския „Привоз“: към въпроса за етническите компоненти в градската кухня.

Благовеста Иванова – Художници и фотографи от ХІХ в. в търсене и представяне на българската национална идентичност в Русия.

МАТЕРИАЛИ

Мария Пачева, Сергей Пачев – Миграцията като средство за оцеляване на таврическите българи по време на глада 1946–1947 г. 

Мила Сантова – Българи в Словения. Първоначални наблюдения върху българската диаспора в Словения.

ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Александър Ковалов – Календарната обредност на бесарабските българи в източници и научна литература.

IN MEMORIAM

Валентина Шарланова – Цветан Тодоров (1939–2017) – апостолът на хуманизма, мечтателят за свобода.

МУЗЕИ

Петко Христов – Дни на културното наследство в ИЕФЕМ – 2016 г. 

Елена Водинчар – „Етнографски етюди. На Димитър Маринов – посвещаваме!“

Анита Комитска – Изложба „Д­-р Евдокия Петева-­Филова – завръщане в Двореца“.

Иглика Мишкова – Изложба „Вотиви“ в ИЕФЕМ-­БАН.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Божидар Алексиев – Бернар Лори или за изкуството да се създават извори.

Елена Водинчар – Буджак: историко­этнографические очерки народов югозападных районов Одесщины. Одеса, 2014.

Валентина Васева – А. Лулева, Ив. Петрова (Съст.). Изследвания на културната памет, културното наследство и идентичности. София, 2015. 

Албена Георгиева – Петър Шукеров, Иван Патев, Димитър Михайлов. Земята гледа небето. Хора и православни храмове в Средните Родопи. София, 2015.

Валентина Шарланова, Петя Банкова – Brunnbauer, Ulf. Globalizing Southeastern Europe. Emigrants, America, and the State since the Late Nineteenth Century. New York, 2016.