Брой 1 / 2016. Култури на протест. Съставители: Даниела Колева, Мила Маева

 Съдържание:

Мила Маева – Увод

Ирина Седакова – Протестните авторалита в Москва през 2012 г.: движение, визуалност и език.

Зорница Драганова – „Духът Гези“: наративни фрагменти и модуси на артикулация. Етнография на постпротеста (Истанбул 2013–2015 г.).

Ивайло Динев – Махалото на масовия протест. Зимата на 2013 г.

Майк Хаджимайкъл – Полицейската акция срещу „Окупирай“ в Кипър: автоетнография върху „За 1 грам“.

Валентина Георгиева – Системата, демокрацията, държавата – три свързани понятия в изразяване на недоволството.

Милена Кацарска – #Протестът: антологизиране, брандиране и институционализиране на протеста.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Петър Кърджилов – Най-ранните кинопрожекции в София (1896–1900). Информацията за тях в периодичния печат – свидетелство за живота на столичния град от края на XIX век.

МАТЕРИАЛИ

Светослава Тончева – Непал – пътуването на живота ми.

МУЗЕИ

Ели Тодорова – Трета научна конференция „Дебати в музеологията“ – „Музеят отвъд нацията?“ (24–25 септември 2015 г.).

РЕЦЕНЗИИ

Мила Маева – Венета Янкова. Българите в Унгария: културна памет и наследство. Будапеща, 2014.

Добринка Парушева – Gueorguieva, Petia, Anna Krasteva (dir.). La rue et l’e-rue. Nouvelles contestations citoyennes. Paris:L’Harmattan, 2015.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петко Христов – Международна конференция на работна група „Ритуална година“ към SIEF (Société Internationale d’Ethnologie et de Folklore).

Авторите в броя