Брой 4 / 2021. БЕДСТВИЯТА. Съставители: Стамен Кънев, Мила Маева

Брой 3 / 2021. ИСТОРИЧЕСКИТЕ ВЪЗСТАНОВКИ: ПАМЕТ, ИДЕНТИЧНОСТ, ПРЕЖИВЯВеАНЕ. Съставители: Евгения Троева, Венета Янкова

Брой 2 / 2021. ЕТНОЛОГИЯ НА СПОРТА. Съставител: Ива Кюркчиева

Брой 1 / 2021. УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ. Съставител: Илия Илиев