Брой 1 / 2021. УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, КОЛЕГИ. Съставител: Илия Илиев

Съдържание:

Илия Илиев – От съставителя.

Петя Димитрова – Съседът – близък или безразличен: някои проблеми при общуването между млади учени по примера на академичната мрежа „Border crossings“.

Слободан Наумович – За „трикстерите“, първопроходците и „тотемните предци“: спомен за Асен Баликси (1929 – 2019) и подхода към визуалната антропология, която той въплъщаваше.

Илия Илиев – Ранните години на Ал. Фол: критична дистанция и интелектуална независимост.

ДИАЛОЗИ

Харалд Хепнер, Румяна Прешленова – Две гледни точки към историята и историците по време на преход.

Карл Казер, Кристина Попова, Анелия Касабова – Историята, етнологията/антропологията между Запада и Изтока.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Галин Георгиев, Динка Ангелова – Жизненият свят на гагаузите от гр. Ямбол. Част 2. Идентификационните стратегии като всекидневен групов опит.

Милчо Скумов – Защитната преграда на източния морски бряг в Анхиало в османотурски документи от 17 – 19 век.

ПРОЕКТИ

Иглика Мишкова – От концепцията до реализацията – експозицията „Пътят до трапезата“.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Венета Янкова – Унгарският учен Ищван Дьорфи за музейното дело в България.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Мариана Малинова – Евгения Иванова. Религията като престъпление. Българската „Ислямска държава“, 2020.

ЮБИЛЕЙНО

Валентина Шарланова, Ганка Михайлова – Осемдесетгодишен юбилей на д-р Снежана Данчева-Благоева.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Стамен Кънев – Европейска нощ на учените FRESHER 2020 в ИЕФЕМ – БАН.