Брой 4 / 2020.  МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. ІI. Съставители: Ивета Пиргова, Николай Ненов

Брой 3 / 2020. МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. І. Съставители: Ивета Пиргова, Николай Ненов

Брой 2 / 2020. МОБИЛНОСТ. МИГРАЦИИ. КУЛТУРА. Съставители: Виолета Периклиева, Ивайло Марков

Брой 1 / 2020. ЕТНОЛОГИЯ НА СТАРОСТТА. Съставител: Илия Илиев