Брой 2 / 2020. МОБИЛНОСТ. МИГРАЦИИ. КУЛТУРА. Съставители: Виолета Периклиева, Ивайло Марков

Брой 1 / 2020. ЕТНОЛОГИЯ НА СТАРОСТТА. Съставител: Илия Илиев