image

Брой 1 / 2020. ЕТНОЛОГИЯ НА СТАРОСТТА. Съставител: Илия Илиев

Съдържание:

Илия Илиев – От съставителя.

Йоанна Бенчева – Старостта във византийско-балканския свят.

Деница Ненчева – „Не можах да се намеря в свои води“ – конструиране на идентичности и самонаследяване в старостта.

Детелина Тошева – Ислямът и комунизмът като локални явления: ролите на възрастните хора в едно родопско село.

Ивелина Ефтимова – Пенсионерските клубове: полезна за остаряването формална форма на неформални отношения.

Изследвания

Ива Станоева – Типове народни костюми в Софийско в архивен документ от 1889 г. Част 2. Златишка, Новоселска и Искречка околия.

МАТЕРИАЛИ

Теодор Тодоров – Конструктивни характеристики на сгради, строени в периода около 1650 – 1900 г. Теренно проучване в област Габрово.

Музеи, изложби, галерии

Грозделина Георгиева – Оръжието – мъжкият накит.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Илия Илиев – Даниела Колева (Съст.) Възрастта при социализма. Поколения в семейството и обществото. София: ЦАИ, 2019.

Меглена Златкова – Магдалена Елчинова. Невидимата общност: православните българи в Истанбул. София: Изд. НБУ, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Златина Богданова – Национална научна конференция с международно участие „Градът на Балканите: пространства, образи, памет“.