Брой 2 / 2020. МОБИЛНОСТ. МИГРАЦИИ. КУЛТУРА. Съставители: Виолета Периклиева, Ивайло Марков

Съдържание:

Ивайло Марков, Виолета Перкилиева – От съставителите

МИГРАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ В НОВА СРЕДА

Галин Георгиев, Динка Ангелова – Жизненият свят на гагаузите от град Ямбол.

Таня Матанова, Владимир Пенчев – Етнопредприемачество сред руската общност в България.

Десислава Пилева – Празниците ни са далеч повече! Междукултурно взаимодействие и празничност в бирелигиозни семейства.

Александра Кирова – Акултурация и идентичност на юноши имигранти. Анализ на случай от Франция.

ТРУДОВА МОБИЛНОСТ И СОЦИО-КУЛТУРНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В МЕСТАТА НА ПРОИЗХОД

Петко Христов, Ния Спасова – Продължаваща мобилност: случаят на слугинчетата от Тузлука.

Иванка Абаджиева-Иванова – Външни трудови миграции на ромите – спасение от бедността и акумулиране на нов социален опит.

Светлана Антова – Остаряващите родители на трудови мигранти (по примера на възрастните от Белоградчик).

ГРАНИЦИ И ОБЩНОСТИ

Виолета Периклиева – От „роднински срещи“ до „пазаруване“: динамика на взаимоотношенията между граничните региони на Петрич, Р. България, и Струмица, Р. Северна Македония.

Юлия Попчева – Мегданът на българските емигранти.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Ивайло Марков – Banu Çitlak, Sebastian Kurtenbach, Megan Lueneburg, Meglena Zlatkova. (Eds.) The New Diversity of Family Life in Europe. Mobile Ethnic Groups and Flexible Boundaries. Wiesbaden: Springer VS, 2017.

Любомир Георгиев – Валентина Васева. (Съст.) Банатските българи – преди и сега. София: ДАБЧ, ИЕФЕМ – БАН, ДББ-Фалмис, 2019.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Десислава Пилева – 58-а Международна академична седмица „Граници в Югоизточна Европа“, 30 септември – 4 октомври 2019 г., Тутцинг, Германия.