image

Брой 3 / 2020. МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. І. Съставители: Ивета Пиргова, Николай Ненов

Съдържание:

Ивета Пиргова, Николай Ненов – Музеят – интерпретации и преживяване.

Светла Казаларска – Музеят е мъртъв, да живее Музеят! Интервенции на съвременното изкуство в полето на музея. 

Ивета Пиргова – Динамика на музейната интерпретация. 

Емми Еди – Какво казват за себе си музеите: емическа интерпретация в музеите.  

Радостина Шаренкова-Тошкова – Етнографските музеи на кръстопът: критическа рефлексия в поствремена.

Даниела Иванова-Найберг – Интерпретация на танца в музейното пространство. 

Раймонд Детрез – Музеят и канонът като средства за създаване на нация във Фландрия.

МАТЕРИАЛИ

Наталия Рашкова – Експониране на локално културно наследство (Един унгарски пример). 

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Николай Ненов – Дунав – хора, съкровища, култури.

ПРОЕКТИ

Десислава Пилева – „Смело на село“. Миграцията към селото: социо-културна адаптация, практики и предизвикателства. 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Васил Димитров – Budilova, L., M. Jakoubek. Bulgarian Protestants and the Czech Village of Voyvodovo. Sofia, 2018. 

Марияна Пискова, Анелия Касабова – П. Кърджилов. Озарения в полите на Витоша. Летопис на ранното кино в София (1896 – 1915). София, 2016. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петя Банкова – Национална научна онлайн конференция „Детето, децата, детството. Етнокултурни аспекти“ – възможният смислен научен диалог по значими теми.