Брой 4 / 2020. МУЗЕЯТ – ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ПРЕЖИВЯВАНЕ. ІI. Съставители: Ивета Пиргова и Николай Ненов

Лизет Граден – Fake It Till You Make It! Прилагането на наследството като сценична стратегия в музея Kulturen в Лунд, Швеция.

Бояна Шкафар – Съвременният етнографски музей: на кого принадлежи?

Морийн К. Портър – Деколонизиране на музейните интерпретации на „Другия“: принципи на прилагане на фолклорната перспектива към лиминалните аспекти на музейната педагогика.

Анастазия Йелавич, Желка Петрович – Да опознаем другия: Образователни програми в Етнографския музей в Загреб.

Надежда Джакова – Музеят и срещата с публиката в епохата на Интернет. Социалните медии като споделено място за диалог.

Николай Ненов, Силвия Трифонова-Костадинова – Недостъпни музеи? Общуване с аудитории и представяне на наследства.

МАТЕРИАЛИ

Раймонд Детрез, Джилиян Матис, Марго Луйкфасел, Сара Ван Бърдън, Трейси Тансия – Обновяване на музея на Африка.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Соня Пенкова – „Белезите на войната: загубеното архитектурно наследство на София“ – да изживееш разрушението на един европейски град и съдбата на останалите без дом.

Елка Минчева – Евгения Лепавцова в Дом Витгенщайн, Виена.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Вихра Барова – Анатол Анчев. Лудостта в българския фолклор. София, 2018.

Николай Вуков – Krasteva-Blagoeva, Evgenia (Ed.) Approaching Consumer Culture. Global Flows and Local Contexts. Springer, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Светла Антова – Граници. Събития. Хора.