Брой 1 / 2017. Пътят 1. Съставител – Екатерина Анастасова

Брой 2 / 2017. Пътят 2. Съставител – Екатерина Анастасова

Брой 3 / 2017. Преходи и диалози. Съставител – Анелия Касабова

Брой 4 / 2017. Народопис – архив – етнология. Съставител – Анни Кирилова