Брой 4 / 2017. Народопис – архив – етнология. Съставител: Анни Кирилова

Съдържание

Анни Кирилова – От съставителя. Етнографският архив – между терен и интерпретация.

Габриела Вапцарова, Дарина Илиева – Eтнографски източници в Научния архив на БАН – култура на паметта.

Наталия Рашкова – Ръкописни архивни сбирки с нотирани фолклорни песни – културни факти и контексти от музикалното минало.

Елка Минчева – Албум 3618 – семейна история на половин столетие.

МАТЕРИАЛИ

Ани Кисьова – Един живот между две религии.

ДИСКУСИОННО

Стeфка Петкова – Архив в музея. Интервю.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Майя Грекова, Ива Кюркчиева, Мая Косева – Отношенията между държава и религиозни институции: българският случай.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Анна Генчева – В търсене на „Семейство Стоянови. Изложба с намерена фотография“ от колекцията на Imaginary Archive.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Йелис Еролова – Magdalena Lubanska. Muslims and Christians in the Bulgarian Rhodopеs. Studies on Religious (Anti)Syncretism. Warsaw-Berlin, 2015.

Валентина Шарланова – Иван Кръстев. След Европа. За слабостта и силата на Европейския съюз. София, 2017.

Жоржета Назърска – Кацунов, В., Дж. Иванова, Цв. Величкова (Съст.). Жените в историята на академичната наука в България: Хабилитираните жени в БАН. София, 2018.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Милена Маринова – Национална конференция с международно участие „Банатските българи – преди и сега“.

Миглена Иванова, Маргарет Димитрова – Съвместен проект на СУ „Св. Климент Охридски“ и Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН за изследване на облеклото в следосвобожденска България.