Брой 3 / 2017. Преходи и диалози. Съставител – Анелия Касабова

Съдържание:

Анелия Касабова – От съставителя. Преходи и диалози.

Васил Балтаджиев – Субкултура на геймърите.

Стамен Кънев – Oбществената баня като фактор за формиране на локална идентичност. XX – началото на XXI век (По примера на столичния квартал „Горна баня“).

Илиана Страхилова – Абитуриентският бал в Пернишко – символи, джендър (полови) специфики и стереотипи.

Десислава Пилева – Личното име и езика като културни маркери за (само)идентификация на поколението от смесени семейства.

Христинка Башева – Приемната грижа в медийното пространство.

МАТЕРИАЛИ

Петър Минков – Украсена глинена подница с надпис „1866“ от района на с. Великан, Димитровградско.

Костадин Костадинов – Русините – един скрит народ в Централна Европа. Преследвана идентичност, отричано съществуване и несъстояла се държавност.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Петя Банкова – Дагнослав Демски, Лиизи Лайнесте, Камила Бараниецка-Олшевска. Войната е от значение. Конструиране на образите на Другия (30–50-те години на ХХ век). Будапеща, 2015.

Рачко Попов – Анатол Анчев. Архетипът на ковача. София, 2016.

Анелия Касабова – Мила Маева. Българските емигранти в Англия – минало и съвременност. София, 2017.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Ивайло Марков – Научна конференция „Агрокултурни ориентации и практики: локални трансформации в условията на европеизация и глобализация“

Елка Минчева – Магическият духовен свят и киното. Шести международен фестивал на етнографския филм. София, 2017.