Брой 1 / 2017. Пътят 1. Съставител – Екатерина Анастасова / Отговорен редактор – Мила Маева

 

Съдържание:

Екатерина Анастасова – От съставителя. За пътя – етнологията между държавата, обществото и човека.

Рачко Попов – Пътят – предпочитано място за магически действия.

Николай Сивков – Млечният път в космическото и обредното пространство.

София Захова – Пътят на ромската литература в Източна Европа.

Димитринка Демирова – По трудния път: Цигански организации в Шумен (1944–1990).

Екатерина Анастасова – Идентичност и миграция. 1. Естонският случай.

Мила Маева – Пътят на север и намирането на дом.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Ивайло Марков. Миграции и социо-културна динамика. Албанците от Р. Македония. София, 2015.

Еля Цанева – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 11. София, 2016.

Рачко Попов – Магда Люнчева-Милчева. По пътя на Слънцето и Месеца. Традиционни календарни празници на християните и мюсюлманите в Хасковския край. Стара Загора, 2016.

Ян Ботик – Борживой Кньоурек, Ленка Будилова. Домът във Войводово. Историко-строителен развой, културни и социални параметри. Бърно, 2015.