Брой 1 / 2014. Антропология на футбола. Съставител: Ива Кюркчиева

Брой 2 / 2014. Балканите – (Само)представяния в образи. Съставител: Анелия Касабова

Брой 3 / 2014. Образите на войната. Войната в образи. Съставител: Анелия Касабова

Брой 4 / 2014. Съставители: Еля Цанева, Николай Ненов