Брой 2 / 2014. Балканите – (Само)представяния в образи. Съставител: Анелия Касабова

Дагнослав Демски – В търсене на действителността? Чуждата (полска) гледна точка за Балканите през ХІХ век.

Карин Алмаши – Пътуването по Дунав от Виена до Константинопол на Ида Пфайфер.

Ваня Жекова – „Каква е вината на Фатмагюл?“ Етнология в края на работния ден.

Гергана Дончева – Доколко балкански са образите на самопредставяне в киното на Балканите? 

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Соня Средкова – Трудови миграции на бесарабските българи в постсоциалистическия период.

АРХИВИ

Елка Минчева – Българският селищен пазар през 40-те години на ХХ в., отразен в Архива на ИЕФЕМ.

МАТЕРИАЛИ

Виктория Дмитрюк – Трансформация на сватбената обредност у българите от Катаржино (Червонознаменка) по примера на семейните фотографии.

МУЗЕИ

Андрей Тонев, Анита Комитска – Изложба „Моят път към и през етнографията“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Елка Бакалова – Албена Георгиева. Фолклорни измерения на християнството. Устни разкази и локална религиозност в района на Бачковския манастир „Успение на Пресвета Богородица“ и на Хаджидимовския манастир „Св. Великомъченик Георги Победоносец“, София, 2012. 

Еля Цанева – Първи психоаналитичен прочит на българската традиционна сватба. А. Анчев. Българската традиционна сватба в селата в Сакар (Описание и юнгианска анализа). София, 2009.

Мария Галанова – Ергюл Таир. Лицата на щастието. Личностни, професионални и междукултурни различия в психичното благополучие. София, 2011. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Мила Маева, Пламена Стоянова – „Етнография на България“. Научни четения в памет на Христо Вакарелски и по случай 40-годишнината от издаването на „Етнография на България“.