Брой 4 / 2014. Съставители: Еля Цанева, Николай Ненов

Съдържание:

Юбилейно 

Еля Цанева – Разговори за етнологията.

За науката и за юбиляра.

Рачко Попов – Българската етнология в годините на преход.

Анна Генчева – Възрастта не е порок: „Българска етнология“ вече четиридесет години сред своите читатели.

Николай Ненов – За новите отговорности пред етномузеологията.

Силвия Станчева – Музей и нация: репрезентиране на национална идентичност в българските исторически музеи.

Николай Ненов – Местните общности и социалното включване на етнографските музеи.

Галя Чохаджиева – Историята на едно портбебé (етномузеоложки аспекти).

Шарън Макдоналд – Създаване на различия и създаване на граждани в етнографските музеи.

Поздравления за юбиляра.