Брой 3 / 2014. Образите на войната. Войната в образи. Съставител: Анелия Касабова

Съдържание: 

Анелия Касабова – Образите на войната. Войната в образи.

Николай Вуков – Памет и монументална репрезентация на Голямата война – балкански проекции.

Добринка Парушева – Светлина върху войната. Визуално представяне на войната и насилието в българската илюстрована преса, края на ХІХ и началото на ХХ в.

Марияна Пискова – Архивният образ на филма „Героите на Шипка“.

Миглена Иванова – „В крак с времето“. Отвъд алтернативните образи и истории на София.

Карл Казер – Визуализацията на Балканите: Балканските войни, Първата световна война и визуалната модернизация.  

МУЗЕИ

Анита Комитска – С Италия в сърцето.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Николай Вуков – Duijzings, G. (Еd.) Global Villages. Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria. London, 2013.

Кристина Попова – Kaser, К. Andere Blicke. Religion und visuelle Kulturen auf dem Balkan und im Nahen Osten. Wien-Koeln-Weimar, 2013. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Елена Петкова, Яна Янчева – Лятна школа по проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“.

Ивайло Марков – Значим световен форум, посветен на границите и граничните зони.