image

Брой 1 / 2018. Етнология на героичното. Съставител: Николай Вуков и Николай Ненов

Брой 2 / 2018. Нова празничност 1. Съставители: Даниела Колева, Евгения Троева

Брой 3 / 2018. Новата празничност 2. Съставители: Даниела Колева, Евгения Троева

Брой 4 / 2018. Храна и публичност. Съставител: Райна Гаврилова