image

Брой 1 / 2018

Тема на броя:

ЕТНОЛОГИЯ НА ГЕОРИЧНОТО

Съставител: Николай Вуков и Николай Ненов 

Съдържание:

Николай Вуков – Встъпление. 

Николай Ненов – Следите на героичното време: Ангелушевото кладенче и параходът „Радецки“. 

Константин Панайотов – Боримечката – мит, история, фолклор. 

Светла Казаларска – Исторически възстановки на „героичното време“. 

Григор Григоров – Вечерната проверка-заря: структура, символика, функция. 1. Основни символични действия и церемониален мизансцен.

Искрен Великов – Трансформация на места на памет – местността „Паметниците“ при Свищов. 

Мария Ангелова – „Посмъртната съдба“ на Христо Ботев през призмата на местата на памет. 

Ренета Рошкева – Оръжието на революционерите в българските музеи като наследство.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Елка Минчева – „Поздрави от ... Италия и България“ или за какво разказват пощенските картички.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Огнян Ковачев – Джоузеф Кембъл. Героят с хиляди лица. София, 2017.

Кристина Димитрова – Милена Кирова. Героичното тяло. История и мъжественост в еврейската Библия. София, 2017.

Николай Вуков – Simona Vidmar. (Еd.) Heroes We Love. Ideology, Identity and Socialist Art in the New Europe. Maribor, 2017.

Лозанка Пейчева – Николай Вуков, Светла Казаларска, Иглика Мишкова. (Съст.) Музеят отвъд нацията. Дебати в музеологията. София, 2016.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Златина Богданова – Международна научна конференция „Between the Worlds: People, Spaces, Rituals” (Между световете: хора, пространства и ритуали).