Брой 2 / 2018

Тема на броя

НОВАТА ПРАЗНИЧНОСТ 1

 

Съставители: Даниела Колева, Евгения Троева

Съдържание:

Даниела Колева – Новата празничност: Въведение. 

Ивайло Дичев – Празникът като медия. 

Милена Маринова – Новата празничност и вписването ѝ в местните чествания (по примера на градовете Враца, Сливен и Стара Загора). 

Славка Каракушева – Практиките на паметта в празника на Джебел.

Григор Григоров – Вечерната проверка-заря: структура, символика, функции. 2. Церемониалният сценарий като наратив.

ДИСКУСИОННО

Дискусия – Архив в музея. 

Ваня Йорданова – Опитът на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ в създаване и поддържане на Научен архив. 

Марияна Пискова – Музей за литература и изкуства „Егише Черенц“ в Ереван. Добрата практика за достъп до архива на един музей. 

Ивета Пиргова – Музейният архив.  

Цветана Манова, Методи Кънчев – Съхраняване на родовата памет и/или попълване на държавните архивни фондове.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Симеон Недков – „Времена и хора – живите традиции на България“ – дългоочакваната представителна изложба на Националния етнографски музей.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВ

Евгения Троева – Йелис Еролова, Магдалена Славкова. Етничност, религия и миграции на циганите в България. София, 2013 г. 

Любомир Огнянов – Пламена Стоянова. Циганите в годините на социализма. Политиката на българската държава към циганското малцинство (1944–1989). София, 2017 г. 

Богдан Дичев – „Лудите, лудите – те да са живи!“. Анатол Анчев. Вицове за луди, садисти и канибали. София, 2017 г.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Десислава Пилева – Международна научна конференция “Uses of the Past in Eastern and Southeastern Europe in Modern and Contemporary Period”.