image

Брой 4 / 2018

Тема на броя: 

ХРАНА И ПУБЛИЧНОСТ

Съставител: Райна Гаврилова

Съдържание:

Райна Гаврилова – От съставителя. 

Десислава Найденова – Храната и храненето в средновековните славянски пенитенциални текстове.

Йоанна Бенчева – Да похапнем на Балканите на път към Светите земи. 

Вихра Барова – Сирена и трюфели – храната като наследство. 

Велислава Петрова – Спектакълът на изисканото хранене заедно. Нови форми на празничност в София и преобръщане на употребите на публичното пространство. 

Албена Накова – Градското земеделие – значение на храната за изграждането на социални взаимоотношения. 

Райна Гаврилова – Храна и публичност: срещи в празника.

МУЗЕИ, ИЗЛОЖБИ, ГАЛЕРИИ

Силвия Трифонова-Костадинова – Интерпретация на наследството. Панаир на музейните изложби в Русе, 2018 г. 

Стефана Йорова – „От Виена и Константинопол. Етнография на града“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Анатол Анчев – Жива старина: Научното наследство на Димитър Маринов (1846 – 1940). София, 2018. 

Николай Ненов – Славянски гювеч. Честване на изобилие от ароматни традиции. Bogataj, Janez. At the Table with the Slavs. Celebrating a Wealth of Flavourful Traditions. Ljubljana, 2015. 

Гатя Симеонова – Надежда Цветкова. Пафти от българските музеи. Русе, 2015.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Албена Георгиева – Петнайсти събор на народното творчество „Пирин пее“.

IN MEMORIAM

Мила Маева – Проф. Ася Попова (1944 – 2018)