Брой 3 / 2018

 Тема на броя:

НОВА ПРАЗНИЧНОСТ 2

Съставители: Даниела Колева, Евгения Троева

Съдържание

Росица Болгурова – Корпоративна Коледа: „партито ми е много по-добро от партито ти“. 

Кристина Дончева – Коледа и Нова година между частното и публичното. 

Яна Янчева – Фестивалът на дивите цветя – нови посоки за развитие на селото. 

Илияна Чоевска – Фестивалите за „тежка“ музика между почитателите и местната общност: случаят „Каварна“.

ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ива Кюркчиева – Една група извън и в музея – възможен прочит.

АРХИВИ

Елка Минчева, Ани Кисьова – Нови постъпления във фотоархива на ИЕФЕМ.

ПРОЕКТИ

Петя Банкова – Проект „Локални бедствия и качество на живот: Културни стратегии в преодоляване на природни, технологични и биологични катастрофи“.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Евгения Троева – Етнокултури и изкуства. Съст. Вл. Димитров. София, 2017. 

Мариянка Борисова – Венета Янкова. Маскарадът: ние и другите. Шумен, 2017. 

Ангелина Илиева – Вихра Барова. Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън. София, 2017.