Брой 1 / 2015. Свети места и идентичност. Съставител: Албена Георгиева

Брой 2 / 2015. Пътуща – пътувания – пътешественици. Съставител: Анелия Касабова

Брой 3 / 2015. Нации и национализми. Съставител: Еля Цанева

Брой 4 / 2015. Отвъд граници. 100 години българско игрално и анимационно кино. Съставител: Анелия Касабова