Брой 1 / 2015. Свети места и идентичност. Съставител: Албена Георгиева

Съдържание:

Евгения ТроеваКапиталът на миналото: манастирът „Св. Атанасий“ (с. Златна ливада, Чирпанско) между мита и историята.

Ивайло МарковТрансформация на един религиозен обект: скалната църква „Св. Петка“ в гр. Трън между религиозния култ и туристическата атракция.

Виолета ПериклиеваМеханизми за трансформация на локалния религиозен пейзаж в региона на град Петрич. 

Божидар АлексиевСаръкъз край с. Ботево, Ямболско: наследяването на един култ.

Мина ХристоваСакрални места и културна памет на тройната граница между България, Сърбия и Македония. 

МАТЕРИАЛИ

Албена ГеоргиеваЖивот на границата: между светците и бедността (размисли върху едно теренно наблюдение). 

Валентина ШарлановаДве малко познати свети места до София (Суходолски параклис (манастир) „Света Троица“ и Долнопасарелски манастир „Свети апо¬столи Петър и Павел“). 

МУЗЕИ

Мила СантоваРаждането на една изложба. „Раждането на Третата България. София и Софийско на границата на 19 и 20 век. Столичани“. 

ЮБИЛЕЙ

Владимир ПенчевЧестито, професоре! Юбилярът Ян Рихлик – доктор хонорис кауза на Софийския университет. 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Анелия КасабоваЕтнографски проблеми на народната култура. Т. 10. Съст. А. Анчев. София: АИ „Проф. М. Дринов“, 2013, 487 с. 

Екатерина АнастасоваАлександр Анатольевич Пригарин. Русские старообрядцы на Дунае (формирование этноконфессиональной общности в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв.). 2010, Одесса – Измаил – Москва: СМИЛ – Археодоксия, 528 с. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Лина ГерговаНаучна конференция „Българи в чужбина, чужденци в България. Институции, организации, общностен живот“, 29–30 септември 2014 г., ИЕФЕМ – БАН, София. 
Яна Янчева – Седми конгрес и международна научна конференция на InASEA „Култури на криза“.