Брой 4 / 2015. Отвъд граници. 100 години българско игрално и анимационно кино. Съставител: Анелия Касабова

Карл Казер Киното в прединдустриалните общества: Балканите в междувоенния период.

Петър Кърджилов Киното в България. Началото (1896 – 1898).

Анелия Касабова По следите на един филм. „Не се сърди, човече“ – един забравен и забранен (?) български филм.

Евдокия Борисова – Българската кинокомедия „Мисия Лондон“. Мисията (не)възможна?

Надежда Маринчевска Националният характер и фолклорното в кривото огледало на българското анимационно кино.

МАТЕРИАЛИ

Милена Маринова Мара Нонинска-Миятева – първата българска киноактриса.

ПРОЕКТИ

Иванка Петрова, Ана Лулева Успешно изпълнение на проект „Стимулиране развитието на научния потенциал в изследванията на културната памет, културното наследство и идентичности“ в ИЕФЕМ.

МУЗЕИ

Петър Кърджилов ArtExtreme 15 – визуално изкуство, трансдисциплинираност, интерактивност и пълноценна арт-терапия.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Еля Цанева Джени Маджаров. Функция и семантика на обредния жест в унгарската култура. София, ИК „Гутенберг“, 2014.

Анелия Касабова Пискова, Марияна. „Героите на Шипка“ Архивен прочит на един филм за Руско-турската война (1877–1878) от времето на Студената война. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2015.

Рачко Попов Светослава Тончева. Из новата духовност на ХХ век (антропософия, бяло братство, единно учение). София, Парадигма, 2015.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Милена Маринова Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“.