Брой 4 / 2022. БЪЛГАРИТЕ В УРАЛ И СИБИР. Съставители: Мила Маева, Петко Христов, Александр Черних

Брой 3 / 2022. БЪЛГАРИТЕ В УРАЛ И СИБИР. Съставители: Петко Христов, Мила Маева, Александр Черних

Брой 2 / 2022

Брой 1 / 2022. МИГРАЦИЯТА ОТ ГРАДА КЪМ СЕЛОТО. Съставители: Виолета Периклиева, Десислава Пилева