Брой 1-2 / 2012. Съставител: Евгения Троева

Съдържание:

Уводни думи.

Валентина Шарланова – Нови храмове и параклиси в София в постсоциалистическия период. Етнографски наблюдения.

Вихра Баева – Между енорийския живот, поклонничеството и туризма: руската църква „Свети Николай Чудотворец Мирликийски“ в София.

Божидар Алексиев – От текето „Касъм баба“ до манастира „Свети Илия“.

Рачко Попов – За едно подновено религиозно явление: Светци покровители на градове.

Иванка Петрова – Религиозни практики в българските частни фирми.

Галин Георгиев – За вярата на баба Тодорка от с. Хасан – Батър в Украйна. Религията в постсоциалистическото всекидневие на бесарабските българи.

Галина Лозанова – Пророкът Сулайман и царицата на Шеба: литературни и фолклорни интерпретации.

Ива Кюркчиева, Мая Косева – Облеклото – между светското и религиозното: политики на идентичност.

Евгения Троева – Знаци на религиозната принадлежност и тяхната употреба.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Албена Георгиева – Вихра Баева. Нишката на живота. Между коланчето за рожба и богородичния пояс. София, 2012.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Анна Генчева – ХІV Национална конференция на българските етнолози и фолклористи „Светът на детето“, 3–4 май 2012 г., гр. Враца.