Брой 3-4 / 2012. Съставител: Ана Лулева

Съдържание:

Кристиан Джордано – Господство, легитимност, доверие: социоантропологически размишления.

Таня Чавдарова – Социални задължения срещу икономически интереси. Непотизмът при наемането на работа в дребните фирми.

Иванка Петрова – Неформални отношения в сферата на труда: примерът на малките предприятия в България.

Ана Лулева – Неформалност, джендър, туризъм. Примерът на курорта Боровец.

Вихра Барова – В „семейството“ на различните (Субкултурни идентичности – стилове, идеологии, предрасъдъци). 

Яна Янчева – Рок културата в малкия град през 60-те и началото на 70-години.

Златина Богданова – Междукултурни аспекти на младежката краткосрочна трудова миграция по програмата „Work and Travel“.

АРХИВИ

Елка Минчева – Агитацията от времето на социализма (по материали от Фотоархива на ИЕФЕМ – БАН).

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Петко Христов – Етнографски проблеми на народната култура. Т. 8. София, 2011.

Илия Илиев – Джералд Крийд. Маскарад и постсоциализъм. Ритуали и културно обедняване в България. Индианаполис. 2011.

Надя Велчева – Игнат Минков. Етноси и глобализационни общности. Етническите общности в България – в националната епоха и в процесите на глобализация. София, 2011.

Валентина Васева – Ваня Жекова. Първо венчило. София, 2012.

НАУЧЕН ЖИВОТ

Ирина Седакова, Петко Христов – Осма международна конференция на работната група „The Ritual Year“, посветена на миграциите.

Мария Маркова – Трета национална научна конференция „Еротичното в историята“, 24–25 юни 2011 г., АЕК „Етъра“ – Габрово.