Брой 2 / Миграции. Съставител: Петко Христов

Съдържание: 

Предисловие.

Василис Нициакос – От курбета на предмодерната епоха до постмодерния транснационализъм. Теоретични и методологични рефлексии, основани на едно конкретно изследване. 

Ивайло Марков – Миграция и колективни форми на подпомагане на родните места при албанците в Македония. 

Венета Янкова – Миграции, мигранти и конструиране на общностна митография (По биографични разкази на българи от Унгария). 

Йелис Еролова – Смесените бракове като причина за и последица от съвременната българска емиграция в европейски и неевропейски страни. Стратегии за съвместно съжителство. 

Мила Маева – Българските християнски църкви в Лондон и прекосяването на граници. 

Биляна Раева – Миграцията село-град и Новият човек (по примера на Димитровград и Металургичен комбинат „Кремиковци“).

ПРОЕКТИ

Валентина Шарланова – Турската имигрантска общност във Франция. Библиографски преглед на френскоезичната научна литература.

ЮБИЛЕЙ

Евгения Троева – Проф. д.и.н. Рачко Попов на 60 години.

Представителни публикации на проф. д.и.н. Рачко Попов