Брой 4 / Родство и институции. Съставител: Николай Вуков

Николай Вуков – Родство и нови репродуктивни технологии. По примери от България. 

Еля Цанева – „Приемната грижа“ в България – от дълга, през каузата до професията (Наблюдения върху практиката в няколко села в Смолянска област през 2013 г.).

Анелия Касабова – Скрити (всекидневни) проблеми. Механизми за оценностяване и изключване на „дефектни“ деца.

Николай Папучиев – Родство, институции и предизвикателствата пред „ангажираното“ изследване.

Станой Станоев – Тъщи и вицове.

ДИСКУСИОННО

Анелия Касабова – За аксиомите и „провокациите“ в етнологията.

ФРАГМЕНТИ

Патрик Хеди – Междинни перспективи: теоретизиране на отношението между родствена терминология и практики

ПРОЕКТИ

Валентина Шарланова – Турската имигрантска общност в Германия. Библиографски обзор.

МУЗЕИ

Ангел Ангелов – Изложба графика на Олег Денисенко.

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Гамирзан Давлетшин – В търсене на историческата памет. Георги Владимиров. Волжка България и Казанското ханство: предания и легенди на народите по Средна Волга. Пловдив, 2011. 

Мила Маева – София Захова. Черна гора след Югославия: Динамики на идентичностите. София, 2013. 

Анатол Анчев – Калина Мичева-Пейчева. Сблъсъкът на чистотата и нечистотата в българската култура и език. София, 2013. 

НАУЧЕН ЖИВОТ

Иванка Петрова – Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН през 2013 г. 

Ангел Ангелов – „Виж кой говори“ или за музея в бъдеще време.

Тодор Станчев – Международен фестивал на етнографския филм – София, 2013.